W dniu 21 marca 2016 r. Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 41a § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.), podjęła uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych (uchwała ogłoszona została w Monitorze Polskim poz. 312 i dostępna jest na stronie internetowej Komisji). Stosownie do art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego zakup urn wyborczych będzie realizowany bezpośrednio przez poszczególne gminy. Przed uruchomieniem środków na zakup urn wyborczych we wszystkich gminach, Państwowa Komisja Wyborcza przetestowała prototyp urny wyborczej, wykonany na zlecenie jednej z gmin, na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej. Zaprezentowana Państwowej Komisji Wyborczej urna wykonana zgodnie ze wzorem pomyślnie przeszła próbę obciążeniową i pojemnościową. Próba nie wykazała nieprawidłowości.
 
Ponadto na zlecenie Krajowego Biura Wyborczego przedstawiciele Politechniki Lubelskiej i Akademii Morskiej w Szczecinie opracowali opinie naukowe dotyczące projektu urn wyborczych, w tym również dotyczące wytrzymałości konstrukcji. Opinie nie wykazały wad konstrukcyjnych.
 
Poza tym Sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i jednocześnie Szef Krajowego Biura Wyborczego wraz z dyrektorem Zespołu Prawnego i Organizacji Wyborów Krajowego Biura Wyborczego odbyli spotkania z wykonawcami urn wyborczych, którzy zgłosili się do Komisji z propozycją zaprezentowania wykonanych przez nich, zgodnie ze wzorem określonym przez Państwową Komisję Wyborczą, urn wyborczych. Podczas spotkań
 
przedstawili oni wykonane prototypy urn wyborczych i zgłosili propozycje ulepszenia projektu wzorów urn wyborczych. Uwzględniając zgłoszone propozycje i uwagi Państwowa Komisja Wyborcza w dniu
11 kwietnia 2016 r.:
1) zmieniła uchwałę z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzoru urn wyborczych, dodając, poza możliwością formowania monolitu z poliwęglanu litego 3 mm pod wpływem wysokiej temperatury, także możliwość jego wygięcia na zimno;
2) wydała zalecenia i wyjaśnienia dla wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) dotyczące zamawiania urn wyborczych (zalecenia i wyjaśnienia dostępne są na stronie internetowej Komisji);
3) wydała zgodę na uruchomienie środków na wypłatę dotacji celowej i wszczynanie przez gminy postępowań w sprawie zakupu urn wyborczych.
 
PrzewodniczącyPaństwowej Komisji Wyborczej
(-) Wojciech Hermeliński