Warszawa, dnia 11 kwietnia 2016 r.
PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-431-1/16
Panie i Panowie
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie
 
Państwowa Komisja Wyborcza, z uwagi na pozytywny rezultat testów, a także zadowalający wynik opinii i konsultacji w sprawie urn wyborczych, wydała zgodę na uruchomienie przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego środków na wypłatę dotacji przeznaczonej na zakup urn wyborczych. Gminy mogą już zatem wszczynać postępowania w sprawie zakupu urn wyborczych. Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza, na podstawie art. 161 § 1 Kodeksu wyborczego, wyjaśnia, że zamawiane przez gminy urny wyborcze muszą być zgodne ze wzorami określonymi w załącznikach do uchwały z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. poz. 312) z uwzględnieniem uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych, która rozszerza technologię sporządzania urn wyborczych, tj. poza możliwością wykonania urny poprzez uformowanie monolitu z poliwęglanu litego 3 mm pod wpływem wysokiej temperatury, umożliwia jego wygięcie na zimno.
 
Ponadto podczas wykonania urn wyborczych m. in.:
1) zaleca się:
a) stosowanie uchwytów urny o trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urny,
b) zagięcie górnych krawędzi boków urny do jej wnętrza, co usztywni konstrukcję urny;
2) dopuszczalne jest:
a) wykonanie zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego („kołnierza”), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),
b) zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny:
− mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej,
− śrub wkręcanych (bez możliwości całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny.
3) należy wziąć pod uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma być wykonana w taki sposób, aby była trwała.
 
Ponadto Państwowa Komisja Wyborcza wyjaśnia, że do zadań poszczególnych gmin należy ustalenie szczegółów zamówienia, w tym np.: ewentualnej konieczności dostarczenia gminie prototypów, a także dokonanie ustaleń dotyczących udzielanej przez wykonawcę gwarancji. Należy przy tym podkreślić, że w kwestiach wskazanych we wzorach urn jako „do uzgodnienia na etapie realizacji prototypu” oraz „dokładna technologia formowania wg wytycznych wykonawcy” wykonawca ma dowolność w zaprezentowaniu gminie rozwiązań w tym zakresie.
 
Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
(-) Wojciech Hermeliński